Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vytezovani dat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Pokročilé vytěžování dat plátců zdravotní péče v oblasti protinádorové chemoterapie
 (Michaela Krpenská)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kn1ca/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Vybrané právní aspekty vytěžování textů a dat
 (Pavel Bleha)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfm70/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

SharePoint Add-In pro vytěžování dat z dokumentů
 (Veronika KUTKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1f4z77// | Inženýrská informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Základní statistické metody pro vytěžování jazykových dat a jejich možnosti pro analýzu textů
 (Michaela LÁNÍČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u6l9ap// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Systém pro analýzu nestrukturovaných dat pro marketingové účely
 (Zuzana Pavlíčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nqjpy/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Využití metod data miningu při analýze kreditních dat
 (Tomáš Tvaroh)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39668 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Získávání informací z vytěžování provozních dat aplikace IBM Connections
 (Dominik Šlahař)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/65325 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Grafické vytěžování dat a jeho praktické uplatnění
 (Lubor HOMOLKA)

2008, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//okk69s// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Vytěžování a vizualizace nestrukturovaných a semistrukturovaných dat
 (Bára Smolová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//783y2x// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining
 (Bohuslav Koukal)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68597 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)