Bc. Zdeněk NOSEK

Bakalářská práce

Vliv dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo.

Effect of incident radiation on temperature dependence of photosynthetic electron transport in vivo.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo u smrku ztepilého. Cílem práce bylo pokusit se objasnit, zda odolnost fotosystému II vůči teplotnímu stresu je odpovídající vzrůstající teplotní stabilitě fotosystému II a posunu teplotního optima transportu elektronů k vyšším teplotám. Tato závislost byla měřena pomocí fluorescence …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with effect of incident radiation on temperature dependence of photosynthetic electron transport in vivo. In present study we attempted to elucidate, whether the PSII resistance to high-temperature stress is due to the increased thermal stability of PS II function and shift of the temperature optimum of electron transport reactions to higher temperatures. This dependence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Identifikátor: 12692

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSEK, Zdeněk. Vliv dopadajícího záření na teplotní závislost fotosyntetického transportu elektronů in vivo.. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta