Alena ŠUSTOVÁ

Bakalářská práce

Alergie jako sociálně pedagogický problém

Allergy as a social-pedagogic problem
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku alergických onemocnění převážně u dětí a mladistvých. Na jedné straně je popsán problém z pohledu lékařského, na druhé straně z pohledu sociální pedagogiky, péče o alergické dítě a přístup pedagogů k nemocným dětem. V praktické části je zjišťováno, zda se v posledních letech zlepšila úroveň znalostí pedagogických pracovníků ve školách v oblasti alergií a …více
Abstract:
The thesis focuses on childhood and adolescents allergy problems. First, the problem is described medically and second from the perspective of the social pedagogy, the allergic child care and the attitude of teachers to allergic children. In the practical part is discussed, if the knowledge of teachers in schools about allergies, asthma and timely medical assistance in the possible health problem is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013
Zveřejnit od: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUSTOVÁ, Alena. Alergie jako sociálně pedagogický problém. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika