Martin Vrána

Diplomová práce

Vliv migrace na vybrané socioekonomické ukazatele

Impact of migration on the selected socio-economic indicators
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem migrace. V teoretické rovině práce definuje pojem migrace, pojednává o jejích příčinách, formách, druzích a důsledcích. V rovině praktické práce potom zkoumá vliv migrace na socioekonomické ukazatele. Jejím cílem je charakterizovat dopady migrace na sociální a ekonomické ukazatele České republiky a na příkladu ekonomické aktivity cizinců a dalších vybraných kritérií …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of migration. In the theoretical level the work defines the term migration, further it discusses its reasons, forms, types and consequences. In the practical level the work examines the impact of migration on the socio-economic indicators. It is focused to characteristics of the migration impacts on social and economic indicators of the Czech Republic. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Jaroslav Macháček
  • Oponent: Jitka Langhamrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29925

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia