Eliška Filipcová

Bakalářská práce

Bezpečnostní politika České republiky v souvislosti se stárnutím populace

Aging of the Population and Its Effects on the Security Policy of the Czech Republic
Anotace:
Situace trestné činnosti páchané na seniorech je v současné době stále více diskutovaným tématem i u Policie České republiky, která se snaží podnikat určité kroky k její eliminaci. K lepšímu pochopení, proč má tento jev více pozornosti jsou v práci zpracovaná data o počtu obětí trestných činů starších 60 let i ukazatelé znázorňující vývoj obyvatel České republiky z pohledu zastoupení věkových skupin …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with issue of the criminal activity committed against the elderly in the Czech Republic. In recent years, it became one of the most frequently discussed issues and Police of the Czech Republic has been trying to take certain steps to eliminate this behaviour. This thesis works with indicators such as life expectancy, quality of life and senior households to show the population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Martina Šimková
  • Oponent: Filip Hon

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79982

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie