Mgr. Adriana Bosáková

Diplomová práce

Vybraná rozhodnutí Ústavního soudu o právu na spravedlivý proces v trestním řízení

Selected decisions of the Constitutional Court on Fair Trial in Criminal Process
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá právem na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Práce je členěna do tří kapitol, přičemž nejprve je vymezen pojem práva na spravedlivý proces a jeho historický vývoj. Druhá kapitola je věnována univerzální, evropské a vnitrostátní úrovni ochrany tohoto práva a jeho formálnímu zakotvení v právním řádu. V závěrečné kapitole jsou vybrána …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the right to a fair trial in criminal proceedings in judicial decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic. The thesis is divided into three parts, while the first one is focused on the definition of the right to a fair trial and its historical development. Universal, European and national levels of protection are described in the second part together with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta