Miroslava Kondvárová

Bakalářská práce

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení – účastníci zdravotních a wellness pobytů

Hospitality market segment profile - wellness tourists
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zdravotní a wellness pobyty. Jejím cílem je analyzovat profil tržního segmentu a vymezit, který segment navštěvuje pobyty nejčastěji. Práce se skládá z dvou částí. V první, teoretické části, jsou definovány pojmy z oblastí lázeňství, wellness a marketingu. Detailně je rozpracovává a dává do souvislostí. Druhá část práce, praktická, se skládá z dotazníkového šetření, …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on health and wellness stays. The aim is analyse market segment, and define which one visits stays the most often. It consists of two parts. The first one defines terms of spa, wellness and marketing. This part gives the detailed description and shows how it related reciprocally. The second one, practical part, includes information gained from the survey, the results are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma