Theses 

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení – účastníci zdravotních a wellness pobytů – Miroslava Kondvárová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Miroslava Kondvárová

Bakalářská práce

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení – účastníci zdravotních a wellness pobytů

Hospitality market segment profile - wellness tourists

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zdravotní a wellness pobyty. Jejím cílem je analyzovat profil tržního segmentu a vymezit, který segment navštěvuje pobyty nejčastěji. Práce se skládá z dvou částí. V první, teoretické části, jsou definovány pojmy z oblastí lázeňství, wellness a marketingu. Detailně je rozpracovává a dává do souvislostí. Druhá část práce, praktická, se skládá z dotazníkového šetření, kterého výsledky jsou prezentovány pomocí grafů, řízeného rozhovoru s generálním ředitelem GINO PARADISE Bešeňová na Slovensku a v návrhové části předkladám několik krátkych řešení k zlepšení aktuálního stavu.

Abstract: Bachelor thesis is focused on health and wellness stays. The aim is analyse market segment, and define which one visits stays the most often. It consists of two parts. The first one defines terms of spa, wellness and marketing. This part gives the detailed description and shows how it related reciprocally. The second one, practical part, includes information gained from the survey, the results are presented by the charts, structured interview with general manager of GINO PARADISE Bešeňová on Slovakia. In the end of this thesis are some short solutions to improve the current state of wellness and spa.

Klíčová slova: lázeňství, wellness, marketing, marketingový průzkum, segmentace, zacílení, dotazník, řízený rozhovor, spas, marketing research, segmentation, targeting, survey, structured interview

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 02:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz