Simona Valášková

Diplomová práce

Marketingový výzkum trhu bezlaktózových potravin; Marketing research of lactose-free foods

Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat situaci na trhu bezlaktózových výrobků v České republice a zvyklosti spotřebitele na tomto trhu. V práci se snažím porozumět nákupnímu chování a identifikuji názory spotřebitele na českém trhu s bezlaktózovými výrobky. Práce začíná teoretickým úvodem do oblasti marketingového výzkumu, který je dále detailněji rozdělen a jednotlivé teoretické části popsány dle …více
Abstract:
The aim of my thesis was to analyze the situation on the market with lactose-free products in the Czech Republic and habits of consumers in this market. In my thesis I am trying to understand the shopping behavior and identify consumer´s opinions on the Czech market with lactose-free products. The thesis begins with a theoretical introduction to the field of marketing research, which is further divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/7ln2mj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu