Bc. Marianna Mokrá

Diplomová práce

Procesní analýza

Process analysis
Abstract:
This thesis deals with the process analysis of AN IT company and THE creatiON OF THE design OF use of MS SharePoint IN ANALYZED processES. The theoretical part explains the terms USED together with the details of the analyzed company. The practical part contains process analysis and THE design how to use MS SharePoint for analyzing the process.
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá procesnou analýzou IT firmy a vytvorením návrhu využitia MS SharePoint pri analyzovaných procesoch. Teoretická časť obsahuje vysvetlenie použitých pojmov spolu s bližšími informáciami o analyzovanej firme. Praktická časť obsahuje samotnú anylýzu procesov a návrh ako využiť MS SharePoint pri analyzovaných procesoch.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace