Sabina IVANČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Mýtus krásy, ideál nebo realita?

Myth of beauty, ideal or real?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mýtem krásy jako ideálem a dobovým sociálním konstruktem. Zabývám se především ženskou krásou, jejím ideálním vzhledem. V první části představuji pojem krásy a hledám důvody lidské touhy po kráse. V druhé části se věnuji pojmu mýtus krásy a snažím se o analýzu této idealizace. Z větší části jsem se inspirovala knihou Mýtus krásy autorky Naomi Wolf. Třetí část je zaměřena …více
Abstract:
In my bacherol work I am focused on a myth of beauty as an ideal and a social construct of our time. Most of all I am focused on a women's beauty and a look. In first part I present a concept of beauty and I like to find out a reason of human desire for beauty. In the second part I pay attention to the concept of the myth of beauty and I try to analyze such idealization. I was mostly inspired by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010
Zveřejnit od: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Vladimír Šiler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVANČÁKOVÁ, Sabina. Mýtus krásy, ideál nebo realita?. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.