Mgr. Markéta Peschková

Bakalářská práce

Osobní cíle a smysl života v období vynořující se dospělosti

Personal goals and meaning in life in emerging adulthood
Anotace:
Práce se zabývá osobními cíli a smyslem života v období vynořující se dospělosti a jejich vzájemným vztahem. Osobní cíle jsou rozdělovány na krátkodobé a dlouhodobé a zkoumány ve dvou dimenzích: explorace a závazek. Téma smyslu života je také rozděleno na dvě oblasti – hledání a přítomnosti smyslu v životě. Výzkumu se zúčastnilo 221 respondentů ve věku 18 – 25 let. Pomocí Bosmova GIDS dotazníku a dotazníku …více
Abstract:
The thesis deals with personal goals and meaning in life in emerging adulthood and with their mutual relationship. Personal goals are divided into short-term and long-term and examined in two dimensions: exploration and commitment. The topic of meaning in life is also divided into two areas – search for meaning and presence of meaning. 221 respondents in age 18 – 25 participated in the research. Using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Bouša
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Barbora Podloucká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií