Bc. Přemysl Růžička

Master's thesis

Implementace principu SMART City ve Středočeském kraji

Implementation of The Smart City Principle in the Central Bohemian region
Abstract:
Cílem této je vypracování podrobného popisu procesů, které probíhali v rámci realizovaného šetření ve Středočeském kraji, identifikování hlavních závěrů a doporučení pro Středočeský kraj, a to tak aby se diplomová práce mohla stát inspirací pro podobná šetření nebo pro samotnou implementaci Konceptu SMART City v dalších krajích ČR. Diplomová práce se bude ve své teoretické části postupně zabývat jednotlivými …more
Abstract:
The aim of this thesis is to elaborate a detailed description of the processes that took place in the Central Bohemia Region, to identify the main conclusions and recommendations for the Central Bohemia Region so that the thesis could inspire similar surveys or the implementation of the SMART City Concept in other regions. ČR. The thesis will in its theoretical part gradually deal with the concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS