Theses 

Migrační krize a její dopad na českou politickou scénu: antiimigrantský populismus a jeho projevy na příkladu migrace syrských uprchlíků – Nur Ashraf BEKAI

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání

Nur Ashraf BEKAI

Bakalářská práce

Migrační krize a její dopad na českou politickou scénu: antiimigrantský populismus a jeho projevy na příkladu migrace syrských uprchlíků

Migration crisis and its impact on the Czech political scene: anti immigrant populism and its manifestations on the example of migration of Syrian refugees

Anotace: V současné době probíhá migrační krize v Evropě, která ovlivňuje politické strany v celoevropském měřítku, včetně České republiky. Jedním z momentů, na který lze tento dopad dokumentovat, je i posílení populistických, anti-islamistických a anti-migračních stran. V této práci se také okrajově zaměříme na problematiku syrských uprchlíků a jejich migraci přes (popřípadě do) České republiky. V této práci budeme vycházet z teorie populismu, jak s ní pracují Cass Mudde nebo Mirjam Cranmer, a pokusíme se ji aplikovat na případ nejvýznamnějšího nového anti-islamistického seskupení, respektive strany Blok proti islamizaci / ÚSVIT. Zaměříme se na analýzu projevů tohoto uskupení, respektive těch částí, které se týkají otázky syrských uprchlíků. Přičemž tuto problematiku budeme konfrontovat s postoji ministerstva vnitra České republiky, tak i s informacemi od samostatných syrských uprchlíků.

Abstract: Currently, there is a migration crisis in Europe that affects the political parties on the European scale, including the Czech Republic. One of the moments, where this impact can be documented, is the strengthening of the populist, anti-Islamic and anti-migration parties. In this thesis we will talk a little bit about the issue of the Syrian refugees and their migration across (or into) the Czech Republic. This thesis will be based on the theory of populism, as Cass Mudde and Mirjam Cranmer work with it, and we will try to apply it on the case of the most known anti-Islamist party Blok proti islamizaci / ÚSVIT. We will focus on analyzing the manifestations of this group, respectively the parts that are related to the question of the Syrian refugees. Whereby, we will confront this issue with the position of the Ministry of Interior of the Czech Republic, as well as the information from the Syrian refugees

Klíčová slova: Teorie populismu, syrští uprchlíci, Blok proti islamizaci, ÚSVIT, migrace, anti-migrační a anti-islamistické strany, Cass Mudde, Mirjam Cranmer.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=176530 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BEKAI, Nur Ashraf. Migrační krize a její dopad na českou politickou scénu: antiimigrantský populismus a jeho projevy na příkladu migrace syrských uprchlíků. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:28, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz