Nur Ashraf BEKAI

Bakalářská práce

Migrační krize a její dopad na českou politickou scénu: antiimigrantský populismus a jeho projevy na příkladu migrace syrských uprchlíků

Migration crisis and its impact on the Czech political scene: anti immigrant populism and its manifestations on the example of migration of Syrian refugees
Anotace:
V současné době probíhá migrační krize v Evropě, která ovlivňuje politické strany v celoevropském měřítku, včetně České republiky. Jedním z momentů, na který lze tento dopad dokumentovat, je i posílení populistických, anti-islamistických a anti-migračních stran. V této práci se také okrajově zaměříme na problematiku syrských uprchlíků a jejich migraci přes (popřípadě do) České republiky. V této práci …více
Abstract:
Currently, there is a migration crisis in Europe that affects the political parties on the European scale, including the Czech Republic. One of the moments, where this impact can be documented, is the strengthening of the populist, anti-Islamic and anti-migration parties. In this thesis we will talk a little bit about the issue of the Syrian refugees and their migration across (or into) the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEKAI, Nur Ashraf. Migrační krize a její dopad na českou politickou scénu: antiimigrantský populismus a jeho projevy na příkladu migrace syrských uprchlíků. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání