Natálie Vampolová

Bakalářská práce

Marketingová strategie vybraného podniku

Margeting strategy of a selected company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou strategii podniku Manufaktura, která nabízí tradiční českou kosmetiku a doplňky. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako marketing, marketingová strategie, SWOT analýza či marketingový mix. Praktická část se skládá z informací o vybrané firmě, dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on marketing strategy of Manufaktura company, which offers traditional Czech cosmetics. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part explains terms such as marketing, marketing strategy, SWOT analysis or marketing mix. Practical part consists of information about the selected company, questionnaire survey and its evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku