Bc. Anna Klimenko

Bakalářská práce

Marketing In Public Space Focus On Shopping Malls Marketing Strategies

Marketing In Public Space Focus On Shopping Malls Marketing Strategies
Anotace:
Marketingová činnost obchodního centra má odlišnou povahu. Marketingovým cílem obchodního centra je přitažlivost návštěvníků. Čím více návštěvníků je v obchodním centru, tím větší přitažlivost bude mít pro držitele. Přitažlivost obchodního centra lze definovat pomocí modifikace Huffova modelu, který je založen na konceptu spotřebitelské užitečnosti. Naopak, spotřebitelská užitečnost obchodního centra …více
Abstract:
The marketing activity of trade center has different nature. The marketing objective of trade center is attraction of the visitors. The more visitors there are in a trade center, the more attraction it will have for a holder. Attraction of a trade center can be defined by using modification of Huff model which is founded on concept of consumer utility. In its turn, consumer utility of a trade center …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní