Dominika Blahútová

Diplomová práce

Maďarsko - značka země, destinace a její vliv na vnímání mezi českými obyvateli

Hungary - a brand of the country, destination and its impact on the perception among Czech residents
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav vnímání Maďarska mezi obyvateli České republiky ve vztahu k její značce a prostředkům její komunikace a přinést tak doporučující opatření pro podporu propagace dané země ve vztahu k turismu. Zjištění budou následně poskytnuty vybraným zainteresovaným organizacím. K naplnění stanovených cílů byla provedena analýza primárních a sekundárních dat. Pro …více
Abstract:
The objective of the diploma thesis was to evaluate the current position of perception of the Hungary among residents of the Czech Republic in relation to its brand and its means of communication and bring some recommendations to support the promotion of the country in relation to tourism. The results will be available and provided to the selected interested organizations. To meet the specified objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Kristina Bímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70263

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management