Mgr. Lenka Galandrová

Bakalářská práce

Spolupráce učitele odborného výcviku a asistenta pedagoga v oborech vzdělání na odborném učilišti pro tělesně postižené

Cooperation of Special Training Teacher and Teacher Assistant in Education Fields at Vocational School for Disabled Students
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou spolupráce učitele odborného výcviku a asistenta pedagoga, požadavky na jejich vzdělání, profesní a odborné znalosti a dovednosti, jejich charakterové a osobnostní vlastnosti, které jsou nutné k optimální a kvalitní výuce odborného výcviku na odborném učilišti pro tělesně postižené. Metodologická část - kvalitativní výzkum formou rozhovorů.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of cooperation of special training teacher and teacher assistant, requirements for their educational background, professional and technical knowledge and skills, their character and personal traits necessary for optimal and high-quality teaching at vocational school for disabled students. Methodological part - a qualitative survey by means of interviews.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta