Bc. Markéta BUBENÍKOVÁ

Master's thesis

Konstruování rizik a odpovědnosti za zdraví dítěte v diskuzích kolem odmítání povinného očkování

The construction of risks and responsibility in the discussions concerning parental refusal of mandatory vaccinations
Anotácia:
Práce se zaměřuje na debaty kolem povinného očkování v České republice a na zobrazování rozhodnutí rodičů tato očkování odmítnout. Soustředí se přitom především na to, jakým způsobem se otázky morální povinnosti, občanské odpovědnosti, a "dobrého" rodičovství stávají součástí diskurzů kolem povinného očkování a jeho odmítání některými rodiči. Vycházím především z teoretických konceptů biopolitiky a …viac
Abstract:
The work focuses on the debate about mandatory vaccinations in Czech republic and showing the decisions of parents that decline this vaccinations. It aims mainly on the questions of moral obligation, civic responsibility and "good" parenting become a part of the discourses around mandatory vaccinations. I only use mainly theoretical concepts of biopolitics and biopower of Michael Foucault. Main aim …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBENÍKOVÁ, Markéta. Konstruování rizik a odpovědnosti za zdraví dítěte v diskuzích kolem odmítání povinného očkování . Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/