Bc. Veronika Kolaříková

Diplomová práce

Význam knihy pro děti a dospívající: kritická diskurzivní analýza knihy

The importance of book for children and adolescents: critical discourse analysis of book
Anotace:
Diplomová práce „Význam knihy pro děti a dospívající: kritická diskursivní analýza knihy“ pojednává o tom, jaký význam má literární kniha se svým příběhem a procesem čtení pro děti a dospívající. Čtenářství jedinců se buduje již v jejich dětství a velkou měrou se na tom podílí vzor a působení rodičů. Knihy pak jedince provází celým jeho životem. Nelze je ale chápat jako pouhou výplň volného času, neboť …více
Abstract:
The diploma thesis, “The importance of books for children and adolescents: a critical discourse analysis of books”, discusses the importance of the stories in literary books and the process of reading these books for children and adolescents. Reading for individuals is built in their childhood and is largely dependent on the model and influence of parents. Books then accompany individuals throughout …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta