Bc. Karolina FILOUSOVÁ

Diplomová práce

Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice

Sludge from the sewage treatment plants as an alternative fuel for the cement works with the focus on company Lafarge Cement a.s. Čížkovice
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na možnost využití čistírenských kalů z průmyslových a komunálních čistíren odpadních vod jako alternativního paliva pro cementárnu Lafarge Cement, a.s. Čížkovice. V teoretické části práce je obecný popis čistírenských kalů, jejich vznik, charakteristika, zpracování a možnosti využití se zvláštní pozorností věnované termickému využití kalů, které je v současné době velmi …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibility of usage of the sewage sludge from the industrial and communal wastewater treatment plants as an alternative fuel for the cement mill Lafarge Cement, a.s. Čížkovice. In the theoretical part there is a general description of the sewage sludge, their formation, characteristics, processing and the application opportunities with a particular attention given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILOUSOVÁ, Karolina. Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí