Bc. Nika Mrdalj

Master's thesis

Lean & Agile Project Management and the challenges for its implementation in the SMEs

Lean & Agile Project Management and the challenges for its implementation in the SMEs
Abstract:
Účelem tohoto výzkumu bylo prozkoumat možnosti, výzvy a přínosy implementace Lean & agilního projektového řízení ve výrobních malých a středních podnicích. Lean & agilní metody řízení projektů byly původně vyvinuty pro průmysl vývoje software, kde způsobily revoluci ve způsobu řízení projektů. V posledním desetiletí si odborníci mimo odvětví vývoje software začali uvědomovat potenciálu a výhod …more
Abstract:
The purpose of this research was to investigate the possibilities, challenges and benefits of implementing Lean & agile project management in manufacturing SMEs. Lean & agile project management methods were originally developed for the software development industry, where they have revolutionized the way projects are managed. In the last decade, practitioners outside software development industry …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Žák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta