Bc. Nika Mrdalj

Master's thesis

Lean & Agile Project Management and the challenges for its implementation in the SMEs

Lean & Agile Project Management and the challenges for its implementation in the SMEs
Anotácia:
Účelem tohoto výzkumu bylo prozkoumat možnosti, výzvy a přínosy implementace Lean & agilního projektového řízení ve výrobních malých a středních podnicích. Lean & agilní metody řízení projektů byly původně vyvinuty pro průmysl vývoje software, kde způsobily revoluci ve způsobu řízení projektů. V posledním desetiletí si odborníci mimo odvětví vývoje software začali uvědomovat potenciálu a výhod …viac
Abstract:
The purpose of this research was to investigate the possibilities, challenges and benefits of implementing Lean & agile project management in manufacturing SMEs. Lean & agile project management methods were originally developed for the software development industry, where they have revolutionized the way projects are managed. In the last decade, practitioners outside software development industry …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta