Iva ČERVEŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

SWOT analýza vybrané neziskové organizace zabývající se vzděláváním

SWOT analysis of selected nonprofit organization dealing with education
Abstract:
Bakalářská práce popisuje SWOT analýzu vybrané neziskové organizace zabývající se vzděláváním. Hlavním úkolem teoretické části je charakterizovat základní pojmy v oblasti SWOT analýzy, vzdělávání v České republice a popsat vybranou neziskovou organizaci zabývající se vzděláváním. V praktické části je práce zaměřena na vypracování interní a externí analýzy konkrétní neziskové organizace. Závěrečná kapitola …more
Abstract:
The Bachelor thesis describes SWOT analysis of selected non-profit organization dealing with education. The main task of the theoretical part is to characterize the basic concepts in a field of SWOT analysis, education in the Czech Republic and to describe the selected non-profit organization dealing with education. The practical part of the thesis is focused on making the internal and external analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016
Accessible from:: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERVEŇÁKOVÁ, Iva. SWOT analýza vybrané neziskové organizace zabývající se vzděláváním. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta