Iva ČERVEŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

SWOT analýza vybrané neziskové organizace zabývající se vzděláváním

SWOT analysis of selected nonprofit organization dealing with education
Anotace:
Bakalářská práce popisuje SWOT analýzu vybrané neziskové organizace zabývající se vzděláváním. Hlavním úkolem teoretické části je charakterizovat základní pojmy v oblasti SWOT analýzy, vzdělávání v České republice a popsat vybranou neziskovou organizaci zabývající se vzděláváním. V praktické části je práce zaměřena na vypracování interní a externí analýzy konkrétní neziskové organizace. Závěrečná kapitola …více
Abstract:
The Bachelor thesis describes SWOT analysis of selected non-profit organization dealing with education. The main task of the theoretical part is to characterize the basic concepts in a field of SWOT analysis, education in the Czech Republic and to describe the selected non-profit organization dealing with education. The practical part of the thesis is focused on making the internal and external analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVEŇÁKOVÁ, Iva. SWOT analýza vybrané neziskové organizace zabývající se vzděláváním. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta