Theses 

Způsoby zobrazování života v koncentračním táboře v dílech Jiskra života a Dívčí orchestr – Jana KRÁLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV dvouoborové

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jana KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Způsoby zobrazování života v koncentračním táboře v dílech Jiskra života a Dívčí orchestr

Means of displaying a life in a concentration camp in the works Spark of Life and The Playing for Time

Anotace: Tato bakalářská práce představuje dvě díla spojená tématem koncentračního tábora. Konkrétně se jedná o dílo Jiskra života od Ericha Maria Remarqua a Dívčí orchestr od Fanie Fénelonové. Kritériem výběru daných děl byla rozdílná zkušenost autorů s uvězněním v koncentračním táboře. Toto kritérium je v práci zkoumáno a zobrazuje shody a odlišnosti v pojetí života v koncentračním táboře v daných dílech. Teoretická část se zabývá životy autorů, metodami srovnávání témat a motivů z hlediska literární komparatistiky a metodologií narativních strategií. Získané teoretické poznatky jsou využity v praktické části, ve které dochází ke komparativní analýze zkoumaných děl, díky které docházíme k závěru.

Abstract: This bachelor thesis presents the two works of the literature focused on the topic of concentration camps. The first of them is a novel Spark of Life written by Erich Maria Remarque, the second one is Playing for Time written by Fania Fénelon. A different experience of the authors with imprisonment in concentration camps was the criterion for choosing these novels. This criterion is analysed in the work and it depicts differences of the concept of life in these hard conditions. The theoretical part deals with the life of authors, a methodology of comparison between themes and between motives and a methodology of narrative strategies. The practical part encompasses theoretical knowledge and uses it for a comparative analysis of the examined works. The result is summed up in the conclusion.

Klíčová slova: Koncentráčnická literatura, Erich Maria Remarque, Fania Fénelon, Jiskra života, Dívčí orchestr aneb svědectví sebrané Marcelou Routierovou, komparativní analýza.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Suk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=168901 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Jana. Způsoby zobrazování života v koncentračním táboře v dílech Jiskra života a Dívčí orchestr. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:35, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz