Barbora Jarmarová

Bachelor's thesis

Vláknina v potravinách rostlinného původu

Fiber in food of plant origin
Anotácia:
Literární část práce se zabývá jednotlivými formami vlákniny, zdroji rostlinného původu, ve kterých se běžně vláknina vyskytuje. Dále popisuje možnosti stanovení vlákniny, rozdělení a charakteristiku jednotlivých metod.V praktické části byla provedena analýza vybraných druhů ovoce, zeleniny a potravinového výrobku na obsah nerozpustné vlákniny metodou podle Henneberga a Stohmanna. Získané hodnoty byly …viac
Abstract:
The literary part of the bachelor thesis deals with individual forms of fiber, source of plant origin, in which the fiber is present. It also describes the possibilities of fiber determination, distribution and characterization of individual methods.In the practical part of the bachelor thesis, an analysis of selected fruits, vegetables and food products on the insoluble fiber content was carried out …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Horticulture

Bachelor programme / odbor:
Horticulture / Quality of plant food sources