Ing. Ivana Janečková, Ph.D.

Disertační práce

Strukturální politika EU jako nástroj rozvoje Moravskoslezského kraje

EU structural policy as a development instrument of Moravia-Scilesian country
Anotace:
Předmětem práce je problematika čerpání finančních prostředků z evropských fondů na území Moravskoslezského kraje. Práce řeší otázku, zda prostředky plynoucí do území kraje ze strukturálních fondů představují významný zdroj pro subjekty veřejné správy a jsou tedy významným nástrojem regionálního rozvoje. Disertační práce je členěna na část teoretickou a praktickou. První část rozebírá teoreticko-metodologická …více
Abstract:
The aim of the thesis is to enlighten the questions of exhaustion of subsidies from European funds in the Moravian-Silesian region. The thesis deals with the question of, whether funds flowing into the field of the region present a significant source of public service subjects and are they therefore an important tool for (the) regional development. The disertation thesis is divided in a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta