Mgr. Jana Pilmajerová

Diplomová práce

Trest domácího vězení

House Arrest
Anotace:
Diplomová práce se zabývá trestem domácího vězení. Autorka nejprve vymezuje přístup k trestání v českém trestním právu a zaměřuje se na problematiku alternativních trestů a zásadu restorativní justice. Následně je vymezen trest domácího vězení a jeho historický vývoj. Autorka se podrobně zabývá ústavněprávními, trestněprávními a trestně procesními aspekty trestu domácího vězení. Důraz je kladen na …více
Abstract:
This dissertation deals with a punishment of house arrest. Firstly an author defines an access to the punishment of house arrest in a Czech criminal law and she aims at the problems of replacement punishments and a principle of a restorative justice. Then she defines the punishment of house arrest and its historical development. The author concerns in detail the constitutional law, criminal law and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta