Godwin Jude Uchenna Irokaba, M.A.

Disertační práce

Podpora akademických dovedností sluchově postižených a neslyšících žáků v inkluzivním vzdělávání pomocí dvojjazyčných edukačních metodologických postupů: Případová studie - Inkluz ve speciálních školách v Akwa Inoně - Nigérie

Facilitating Academic Achievements in Deaf and Hard of Hearing Learners in Inclusive Education Programmes Using Bilingual Educational Methodologies: A Case Study of Inclusive Special Schools in Akwa Ibom State – Nigeria
Anotace:
Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou výkonu skupiny respondentů, která sestávala ze šesti slyšících studentů Masarykovy univerzity, 64 Neslyšících žáků inkluzivních škol (7. až 9. ročník) a 14 Neslyšících učitelů v Nigérii. Výzkumné šetření trvalo celkem čtyři měsíce a byla v něm použitá strategie smíšeného výzkumu. Účelem studie bylo najít odpovědi na výzkumné otázky, jež formovaly …více
Abstract:
This presented dissertation assessed the performance outcome of a group of samples which consisted of 6 hearing students in Masaryk University, 64 Deaf learners in basic education programmes in inclusive Junior Secondary 1 – 3, and 14 Deaf education teachers in Nigeria. The study was a mix of quantitative and qualitative research, and the design type used was the three group mixed research design. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta