Bc. Jana Stadlerová

Bakalářská práce

Spokojenost žáků se sluchovým postižením se studiem na střední škole

The satisfaction of pupils with hearing impairment with their studying at a secondary school
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost žáků se sluchovým postižením se studiem na střední škole. V práci je popsána problematika osob se sluchovým postižením, jejich komunikace a používané kompenzační pomůcky. Součástí práce je i přehled středních škol pro žáků s vadami sluchu, charakteristika jejich vzdělávání a přípravy na budoucí profesi.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the satisfaction of pupils with hearing impairment with their studies at secondary school. The thesis describes the issue of persons with hearing impairment, their communication and used compensatory aids. The work also includes an overview of secondary schools for pupils with hearing impairments, characteristics of their education and preparation for their future professions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta