Mgr. Martin Stehlík

Diplomová práce

Zpravodajské služby a jejich úloha v boji proti organizovanému zločinu a terorismu

Intelligence Services and their Role in Fight with Organized Crime and Terrorism
Anotace:
V posledních dvaceti letech prodělala naše společnost dramatické změny, které nesmazatelně poznamenaly všechny lidské činnosti a každého z nás. Ne každý se s novou situací dokázala vyrovnat zcela bez problémů. Jak se s touto změnou a s ní souvisejícími novými příležitostmi a riziky vypořádaly zpravodajské služby (ZS), o tom pojednává tato diplomová práce. Tato práce především čerpá informace od významných …více
Abstract:
Last twenty years our society underwent some dramatic changes, which influenced all human activities and all of us. Not everybody managed to cope with this new situation without problems. This thesis is concerned with how did Intelligence Service deal with this change and with its related new opportunities and risks. This work draws information from prestige Czech and world specialists for surveyed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo