Theses 

Trade Development and Trade Perspectives of Visegrad Group – Sevara Ismatova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sevara Ismatova

Diplomová práce

Trade Development and Trade Perspectives of Visegrad Group

Trade Development and Trade Perspectives of Visegrad Group

Anotace: DP se zabývá analýzou vývoje obchodu Visegrádských zemí, České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska, a to prostřednictvím detailní analýzy historických vývojových trendů ekonomických ukazatelů jako je HDP, měna a inflace a zahraniční obchod. Analyzované období je rozděleno do dvou period podle politického zřízení: komunistické období a po jeho kolapsu. Analýza prokázala, že obchod zemí Visegrádu byl koncentrován zejména na obchodní výměnu v rámci RVHP a obchodní vztahy se Západem byly omezeny, což ovlivnilo vývoj ekonomiky v prvních dekádách po nastolení demokratického zřízení a zpozdilo vstup těchto zemí do EU. V zemích Visegrádu za socialismu totiž existoval stání monopol zahraničního obchodu, což zapříčinilo take nižší konkurenceschopnost těchto ekonomik. V procesu transformace ekonomiky a integrace do EU se zvýšil podíl obchodu zejména se státy EU. Analýza prokázala velký význam otevření ekonomik pro ekonomický růst. Dalším cílem práce bylo posoudit obchodní perspektivy a vyhlídky na vstup Visegrádských zemí do Měnové unie EU. Pro ekonomickou stabilizaci a budoucí ekonomický růst i konkurenceschopnost Visegrádských zemí byl shledán jako významný také příliv PZI.

Abstract: Thesis examines the trade development in the Visegrad countries, the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Hungary through the detailed analyses of their historical trends in GDP, currency and inflation, and foreign trade. The timeline of their trade development was split into two periods: during communism and after the collapse of communism. The study showed that the Visegrad countries' trade was concentrated mostly within the CMEA countries and their trade relations with the West were restricted which held them back from their earlier integration into the EU and also kept down their economic growth for several decades. Their economies were centrally planned and state held monopoly over foreign trade which caused them to be much less competitive on world markets. The period after the collapse of their communist regimes involves their transition to market economy and their full integration into the EU with the increasing share of the EU in their foreign trade. The analysis of this period emphasizes the importance of the openness of their economies in their gained economic growth. Another purpose of the study was to look into their trade perspectives with the economic projections and their future accession into the Eurozone. Visegrad countries' cooperation in attracting FDI into the region was also found important for their economic stabilization and future growth in today's competitive world.

Klíčová slova: PZI, zahraniční obchod, Visegrádská skupina

Keywords: FDI, foreign trade, Visegrad group

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 11. 2011
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Miroslava Zamykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29122

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz