Mgr. Jaroslav Hudský, DiS.

Rigorózní práce

Úroveň poskytovaných sociálních služeb v Olomouckém kraji v oblasti duševního zdraví v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče

The level of provided social services in the Olomouc Region concerning the mental health related to the ongoing reform of psychiatric care
Anotace:
Cílem rigorózní práce byla snaha zmapovat aktuální saturaci trhu v oblasti poskytovaných sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním, a to v přímé souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče. Práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní části se zabývám pojmy, jako je role sociálního pedagoga v procesu transformace péče v psychiatrii nebo …více
Abstract:
The aim of this rigorous work is to map the current saturation of the market in the field of social services in the Olomouc region, of which target group are people with mental illness, in direct connection with the ongoing reform of psychiatric care. The work is divided into two parts. The introduction part deals with concepts such ad the role of the social pedagogue in the process of transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hudský, Jaroslav. Úroveň poskytovaných sociálních služeb v Olomouckém kraji v oblasti duševního zdraví v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče. Zlín, 2020. rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe