Sandra WESLEYOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních dovedností u dětí a žáků se zrakovým postižením prostřednictvím volnočasových aktivit

Development of communication skills of visually impaired children and pupils by means of leisure time activities
Anotace:
Práce je zaměřena na děti a žáky se zrakovým postižením. Kapitoly teoretické části se zabývají komunikačními dovednostmi, klasifikací osob se zrakovým postižením a volnočasovými aktivitami. V praktické části jsem prostřednictvím dotazníků získala informace od vychovatelů v internátních zařízeních pro děti a žáky se zrakovým postižením. Tyto zjištěné poznatky jsem rozpracovala do grafů a tabulek. První …více
Abstract:
The thesis is focused on the visually impaired children. The theoretical part deals with communication skills, eyesight handicap classification and leisure time activities. By means of the questionnaire I got some practical information from the tutors in specialized boarding facilities. I compiled the information into the charts and graphs. The first questions include the facts about the tutors. Other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2011
Identifikátor: 146911

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WESLEYOVÁ, Sandra. Rozvoj komunikačních dovedností u dětí a žáků se zrakovým postižením prostřednictvím volnočasových aktivit. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7si8md 7si8md/2
5. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 4. 2011
Marklová, E.
6. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.