Bc. Anna Růžičková

Diplomová práce

Osoby s duševními poruchami v pracovním procesu – formy podpory a stigmatizace

Persons with mental disorders in occupational process - forms of support and stigmatization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stigmatizací osob s duševním onemocněním během návratu do pracovního procesu. Protože oblast stigmatizování ze strany profesionálů pečujících o duševně nemocné je pokryta střídmě, jako cílovou skupinu jsme vybrali pracovníky služeb podpory zaměstnání. Celkový vzorek čítá 9 respondentů, zaměstnanců různých forem podpory, které jsou k dispozici v neziskovém sektoru. Design práce …více
Abstract:
Present thesis is focused on stigmatization of people with mental illness during their return back to the working process. The field of stigmatization from professionals who take care of mentally ill people is rarely covered, therefore we chose to target employees of the employment support services. Final sample contains 9 respondents, employees of various models of support, that are available in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta