Bc. Silvie Novotná

Bachelor's thesis

Current Social Issues Reflected in the Characters of Sabaa Tahir's An Ember in the Ashes Series

Current Social Issues Reflected in the Characters of Sabaa Tahir's An Ember in the Ashes Series
Abstract:
Tato bakalářská práce se bude zabývat prvními třemi knihami z plánované tetralogie An Ember in the Ashes spisovatelky Sabyy Tahirové. Cílem práce bude analyzovat, jak jsou prostřednictvím vybraných postav reflektovány současné společenské problémy. Nejprve bude krátce představena autorka a její dílo, následně pak budou identifikovány základní společenské problémy, které se v knihách objevují. Nakonec …more
Abstract:
This bachelor thesis will focus on the first three books of the planned tetralogy An Ember in the Ashes written by Sabaa Tahir. The aim of this work is to analyze how the current social issues are reflected in the characters of the books. Firstly, the author and her work will be introduced. Secondly, the main social issues that appear in the books will be identified. Lastly, the way these problems …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 8. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 8. 2021
  • Supervisor: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě