Monika Blešová

Bakalářská práce

Analýza ekonomické funkce rodiny ve vybraných zemích EU

The Analysis of Economic Function of Family in the Selected EU Countries
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické funkce rodiny ve vybraných státech Evropské unie. Teoretická část této práce se věnuje základním pojmům, které s ekonomickou funkcí rodiny souvisejí. Dále jsou definovány negativní dopady na ekonomickou funkci rodiny, a jaký má tento vliv dopad na funkci rodiny. Praktická část práce bude sestávat z dotazníku, který bude zaměřen na ekonomickou funkci rodiny …více
Abstract:
Bachelor thesis deals the analysis of the economic function of the family in selected countries of the European Union. The theoretical part of this thesis deals with the basic concepts that are in relationship with economic functions of the family. In the following steps there are defined negative impacts on the economic function of the family and what influence has this effect on the function of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Jurčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blešová, Monika. Analýza ekonomické funkce rodiny ve vybraných zemích EU. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma