Bc. Barbora Vrkotová

Bachelor's thesis

Prevence v užívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU v Praze 4

Prevention of drug abuse among students SOS and SOU in Prague 4
Anotácia:
ABSTRAKT Rizika spojená se zneužíváním drog a drogovou závislostí jsou aktuálním problémem současné mladé generace. O této problematice tudíž slýcháme poměrně často, ovšem v této souvislosti je nutné si položit otázku, zdali je drogová prevence na dostatečné úrovni, a to jak v rodinách, tak také ve školských zařízeních. Samozřejmě je nutné poznamenat, že i sebelepší prevence zneužívání drog zcela nevymítí …viac
Abstract:
ABSTRACT Risks associated with drug abuse and drug addiction are the current problem at the same time the young generation. This issue, therefore, we hear quite often, but in this context it is necessary to ask whether the drug prevention at a sufficient level, both in families and also in schools. Of course, it should be noted that even the best prevention can't get completely rid of a drug abuse …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní