Theses 

Webová aplikace pro analýzu dat z databáze bio.tools – Bc. Dan Polanský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Dan Polanský

Bakalářská práce

Webová aplikace pro analýzu dat z databáze bio.tools

Web application for analysis of bio.tools data

Anotace: V rámci evropského projektu ELIXIR byla vytvořena unikátní databáze bioinformatických nástrojů bio.tools, která se, na rozdíl od jiných podobných databází, zaměřuje hlavně na formální anotaci funkcí jednotlivých nástrojů. Tyto funkce popisuje ontologie EDAM. Práce navrhuje a implementuje webovou aplikaci, která bude přehledně zobrazovat vybrané přehledy a nejdůležitější statistiky nad daty z databáze bio.tools získanými skrze API a informace o publikacích.

Abstract: Within the European project ELIXIR, a unique database of bioinformatics tools called bio.tools was created. Bio.tools, unlike other similar databases, focuses mainly on the formal annotation of the functions of individual tools. These functions are described by the EDAM ontology. The thesis designs and implements a web application that will show selected reports and most important statistics from data obtained through bio.tools API and information about publications.

Klíčová slova: bio.tools, webová aplikace, databáze bioinformatických nástrojů, bioinformatika, výpočetní biologie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Raček
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz