Mgr. David Škoda, Ph.D.

Bakalářská práce

Nehydrolytické metody přípravy metalosilikátových materiálů

Nonhydrolytic methods for the synthesis of metallosilicate materials
Anotace:
Cílem práce byla příprava metalosilikátů obsahujících skupiny Si–O–M (M = Ti, Al) pomocí nehydrolytických sol-gelových metod. Při přípravě jsme vycházeli z eliminačních reakcí mezi octanem křemičitým a isopropoxidem titaničitým a hlinitým. Kondenzační reakcí vznikají křemičito-titaničité a hlinito-křemičité gely. Vedlejším produktem těchto eliminačních reakcí je isopropylester kyseliny octové. Kalcinací …více
Abstract:
The goal of this work was the preparation of metalosilicates with Si–O–M (M = Ti, Al) moieties by the non-hydrolytic sol�gel routes. The starting precursor was silicon acetate. For the preparation of titanosilicates we applied the reaction between silicon acetate and titanium isopropoxide and for the preparation of aluminosilicates we used the reaction with aluminium isopropoxide. Both reactions were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta