Bc. Tomáš JUŘICA

Diplomová práce

Moderní analytická chemie a její zařazení do výuky chemie na středních školách

Modern analytical chemistry and its inclusion to the teaching of chemistry at secondary schools
Anotace:
Cílem této práce bylo provést zhodnocení současného stavu výuky analytické (zejména instrumentální) chemie na středních školách a gymnáziích a vytvořit popularizační materiály ve formě posterů a videí pro podporu výuky této oblasti chemie. Bylo zjištěno, že výuka analytické chemie není na dobré úrovni, analytická chemie je vyučována jako součást jiných oblastí, jako je například anorganická chemie …více
Abstract:
The goal of this thesis was to evaluate current state of teaching of analytical (especially instrumental) chemistry on secondary schools and create the popularization materials in form of posters and videos for promotion in this field. It was observed, that teaching of analytical chemistry is not on good level, analytical chemistry is taught as part of other disciplines, such as inorganic chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUŘICA, Tomáš. Moderní analytická chemie a její zařazení do výuky chemie na středních školách. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta