Bc. Kristýna Poláčková

Master's thesis

Syndrom vyhoření, míra depresivity a celková životní spokojenost u lékařů.

Burn out syndrome, level of depression and global life satisfaction for doctors of medicine.
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo porovnat riziko syndromu vyhoření u jednotlivých skupin lékařů – chirurgové, lékaři zdravotnické záchranné služby a praktičtí lékaři. Zabývali jsme se tím, zda existuje spojitost mezi syndromem vyhoření, depresivitou, celkovou životní spokojeností a jejími dimenzemi. Teoretická část poskytuje seznámení s hlavními pojmy týkající se tohoto tématu. V empirické části pak popisujeme …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to compare the risk of burnout syndrome in individual groups of doctors - surgeons, doctors of emergency medical services and general practitioners. We examined whether there was a link between burnout syndrome, depression, global life satisfaction and its dimensions. The theoretical part provides an introduction to the main concepts related to this topic. In the empirical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Lenka Škrahulková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta