Theses 

Význam externí a interní analýzy pro zvolenou strategii MSP – Bc. Petr Šmondrk

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration

Bc. Petr Šmondrk

Bachelor's thesis

Význam externí a interní analýzy pro zvolenou strategii MSP

Importance of external and internal analysis for the chosen strategy for SME

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je dokázat význam externí a interní analýzy při zhodnocení strategie malých a středních podniků. Problém je v praxi zkoumán na strategické analýze rodinné firmy JS Chocolate s. r. o. Hlavními nástroji při zkoumání vnějšího a vnitřního okolí v této práci jsou PEST analýza, Porterův model pěti sil a finanční analýza. Výstupy všech zmíněných pozorování jsou ke konci vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. Výsledkem práce je potvrzení důležitosti externí a interní analýzy při formování podnikové strategie.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is to prove the importance of external and internal analysis in evaluating the strategies of small and medium enterprises. The problem is examined in practice in a strategic analysis of the family business JS Chocolate s. r. o. The main tools for examining the external and internal environment in this work are the PEST analysis, Porter's five forces analysis, and financial analysis. The outputs of all these observations are evaluated by SWOT analysis. The outcome of the thesis is a confirmation of the importance of external and internal analysis in forming the corporate strategy.

Keywords: Strategická analýza, PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza Strategic analysis, PEST analysis, Porter's five forces analysis, SWOT analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Lenka Šimonová
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:49, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz