Václav KUBÍK

Bachelor's thesis

Claude Lévi-Strauss a vznik strukturální antropologie

Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology
Abstract:
Práce prostřednictvím díla Clauda Lévi-Strausse popisuje vznik strukturální antropologie. Analyzuje vzájemný vztah etnologie a historie a souvisejících témat. Zaměřuje se na důležité aspekty, kterými jsou struktura jazyka, příbuzenství, sociální organizace, magie a umění.
Abstract:
Work through the works of Claude Levi-Strauss describes the making of structural anthropology. It analyzes the relationship between ethnology and history. It focuses on important aspects, namely the structure of language, kinship, social organization, magic and art.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2012
Accessible from:: 2. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2013
  • Supervisor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBÍK, Václav. Claude Lévi-Strauss a vznik strukturální antropologie. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Anthropology / Social and Cultural Anthropology

Theses on a related topic