Václav KUBÍK

Bachelor's thesis

Claude Lévi-Strauss a vznik strukturální antropologie

Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology
Anotácia:
Práce prostřednictvím díla Clauda Lévi-Strausse popisuje vznik strukturální antropologie. Analyzuje vzájemný vztah etnologie a historie a souvisejících témat. Zaměřuje se na důležité aspekty, kterými jsou struktura jazyka, příbuzenství, sociální organizace, magie a umění.
Abstract:
Work through the works of Claude Levi-Strauss describes the making of structural anthropology. It analyzes the relationship between ethnology and history. It focuses on important aspects, namely the structure of language, kinship, social organization, magic and art.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012
Zverejniť od: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedúci: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍK, Václav. Claude Lévi-Strauss a vznik strukturální antropologie. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
Anthropology / Social and Cultural Anthropology

Práce na příbuzné téma