Lucie LABAJOVÁ

Bakalářská práce

Kriminalita žen, její příčiny a možnosti nápravy

The Criminality of Women, Their Causes and Possibilities of Remedy
Anotace:
Tato bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V jednotlivých kapitolách teoretické části se pojednává o kriminalitě obecně, o prevenci kriminality, o trestných činech a trestech. Dále se zde blíže věnuji kriminalitě žen, specifikům ženské kriminality v různých typech trestné činnosti, včetně možného vlivu věku a vzdělání na kriminální aktivitu. Závěrečná kapitola teoretické …více
Abstract:
This baccalaureate labour is divided in theoretical and practical parts. The chapters of the theoretical part deal with criminality in general, criminality prevention, crimes and punishments. Furthermore, they closely focus on female delinquency, specific features of female criminality in various types of criminal activity including potential impact of age and education on criminal activity. Concluding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kujevská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LABAJOVÁ, Lucie. Kriminalita žen, její příčiny a možnosti nápravy. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace