Lucie LABAJOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita žen, její příčiny a možnosti nápravy

The Criminality of Women, Their Causes and Possibilities of Remedy
Abstract:
Tato bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V jednotlivých kapitolách teoretické části se pojednává o kriminalitě obecně, o prevenci kriminality, o trestných činech a trestech. Dále se zde blíže věnuji kriminalitě žen, specifikům ženské kriminality v různých typech trestné činnosti, včetně možného vlivu věku a vzdělání na kriminální aktivitu. Závěrečná kapitola teoretické …more
Abstract:
This baccalaureate labour is divided in theoretical and practical parts. The chapters of the theoretical part deal with criminality in general, criminality prevention, crimes and punishments. Furthermore, they closely focus on female delinquency, specific features of female criminality in various types of criminal activity including potential impact of age and education on criminal activity. Concluding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Accessible from:: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lenka Kujevská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LABAJOVÁ, Lucie. Kriminalita žen, její příčiny a možnosti nápravy. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy - Prevention and Resocialization