Bc. et Bc. Jitka Dohnalová

Bakalářská práce

Diagnostika jazykových kompetencí u dítěte-cizince předškolního věku

Language diagnostics in pre-school age children-foreigners
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku jazykových kompetencí u dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem. Teoretická část práce se zabývá tematikou dítěte s OMJ v mateřské škole a nabízí možnosti, jakým způsobem lze podporovat rozvoj, popř. testovat úroveň jazykových kompetencí u dětí této věkové skupiny. Předmětem empirické části práce je diagnostika jazykových kompetencí u konkrétního …více
Abstract:
This bachelor thesis solves the problem of language competencies of preschool-aged children with different mother tongue. Theoretical part of the thesis deals with the subject of the child with different mother tongue in kindergarten and offers options, how we can support a development, eventually test the level of language competencies in children of this age group. The subject of empirical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta