Bc. Marian Koutný

Diplomová práce

Odhad hustoty pravděpodobnosti metodou maximální penalizované věrohodnosti

Maximum penalized likelihood estimation of the probability density
Anotace:
V této práci studujeme odhad hustoty pravděpodobnosti pomocí metody penalizované maximální věrohodnosti. V úvodu práce si zopakujeme pojmy týkající se metody maximální věrohodnosti. Dále zavádíme aparát potřebný k tvorbě penalizující funkce, tj. základy o Hilbertově prostoru, především pak o ortonormálních systémech, neboť jeden z nich, hermitovské funkce, nám poslouží k odhadu výsledné hustoty. Následně …více
Abstract:
In this thesis we study maximum penalized estimation of the probability density. At first we remember the terms concerning maximum likelihood method. Next, we introduce the apparatus necessary for creation of penalizing function, ie the basics about the Hilbert space, especially on orthogonal systems, as one of them, hermite functions will serve us to estimate the density. Then we compute some derivatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta