Mgr. Antonín Zderčík

Bachelor's thesis

Netradiční hry a méně známé sportovní hry na středních školách

Nontraditional games and less known sports games at high schools
Abstract:
V práci se věnuji netradičním hrám. Cílem bylo vytvořit průpravná cvičení a hry k vybraným netradičním hrám.Výsledkem mojí práce je soubor deseti průpravných cvičení doplněných nákresy ke každé z následujících šesti netradičních her.
Abstract:
In the thesis deals with non-traditional games. The aim was to create training exercises and games to the selected non-traditional games.The result of my thesis is a set of ten training exercises supplemented by drawings for each of the following six non-traditional games.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Animator of Sport Activities

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.